KOLO-BĚH

Návod jak se ve zdraví dožít ...

pokračování

3. Kolo-běh jako  sportovně rekreační závod

 

Historie závodu

Prvních 7 ročníků závodu "Kolo-běh Prahou 5" (konaných v roce 2009 až 2015) bylo pojato skutečně formálně jako závod (ovšem bez měření času a bez nutnosti účastníků absolvovat celou trať). Součástí závodu bylo také závěrečné oficiální vyhlašování vítěze závodu a pořadí na dalších místech i když netradiční formou losování přihlašovacích lístků. Velký úspěch pak sklízel především způsob udílení pohárů a cen (zajišťovaných převážně z grantu Městké části Praha 5),kdy si závodníci sami vybírali ceny podle vylosovaného pořadí. Závodní okruh v délce 27 km, vedoucí po obvodu Prahy 5, byl přitom vyznačen 77 velkými tabulemi s mapkou okruhu, číslem orientačního bodu a šipkou dalšího postupu. Na trase byly rovněž ukryty 3 poklady (geokeše) s tajenkou. Součásti závodu byly i doprovodné akce jako např. volný vstup na lezecku stěnu a lukostřelnici včetně vybavení a instruktorů zdarma. Počínaje 8. ročníkem (rok 2016) je akce pojata spíše jako setkání přátel "Kolo-běhu Prahou 5", neboť nebude prováděno oficiální vyhlašování vítěze závodu a pořadí na dalších místech formou losování (pokud to ovšem nebude přáním sponzora). Na druhé straně se však bude účastník "moderně" orientovat na trati pomocí navigace v mobilu se zobrazenými 77 navigačními body, namísto směrových tabulí. Tato změna má, mimo jiné, přispět i k dosažení většího sportovního výkonu účastníků.

 

 

 

Sportovně rekreační závod „Kolo-běh Prahou 5“

(10. ročník – rok 2018)

 

Charakter závodu

Závod je výjimečný použitím  několika originálních prvků:

1)  Především se jedná o aplikaci techniky pohybu „kolo-běh“ při závodu, tedy jednoduše o kombinaci jízdy na kole a běhu vedle kola ( popřípadě chůze vedle kola). Účastník střídá úseky jízdy na kole a běhu vedle kola zcela volně dle svých možností.

2) Dalším osobitým prvkem závodu je fakt, že účastník nemusí absolvovat celý vyznačený 27 km okruh. Překoná jen vzdálenost, která je v jeho momentálních fyzických možnostech a vrátí se do cíle zkrácenou cestou nebo i s použitím hromadného dopravního prostředku. Čas se neměří a zvítězit tak může každý (nad sebou), pokud dorazí do cíle.

3) Dalším originálním prvkem  je geocaching , tj vyhledávání pokladů ukrytých v zemi  podle navigačních souřadnic systému GPS (nutno si přinést vlastní navigační zařízení). Nalezením všech 3 geokeší na trase lze také vyřešit tajenku ukrytou v těchto geokeších. Schránky nejsou součásti oficiálního geocachingu.

4) Pozitivním rysem je použití navigace v mobilu s vyznačenou trasou a 77 průjezdními body namísto fyzických tabulí na trase.

5)  A na konec závod je veřejný a vítán je každý příchozí. Tedy jednoduše „česky“ řečeno závod je „oupn“, „frí“ a „kůl“ – otevřený, ve volném stylu a špica.

 

Základní údaje

Název závodu: Kolo-běh Prahou 5   (10. ročník)

Místo konání:   Praha

Datum konání: Obecně vždy jednou ročně v září druhý školní týden v sobotu. Den konání závodu je tedy plovoucí, vždy však kolem 11. září +- 5 dnů. Konkrétní datum viz dále propozice nebo kalendář.

 

Propozice

Místo startu:  Lukostřelnice, ul. Lučištníků (poblíž vod. věže Děvín), Praha 5 - Smíchov

 

          mapa:   křižovatka ulic Lučištníků a U Dívčích hradů, Praha

                       místo na mapě   zde

          metro: trasa B (kolo zdarma na zadní plošině), stanice Radlická, pak pěšky asi
                     1 km ulicí Kutvirtova

          auto:   ulice Radlická směr Stodůlky, pak ul. Výmolova a Lučištníků

          autobus: č. 231 (nelze převážet kolo), zastávka Dívčí hrady, pak pěšky asi
                         50 m ulicí U Dívčích hradů

 

Datum a doba startu: v sobotu 15.9. 2018, průběžně od 10:00 hod do 14:00 hod

 

Závodní okruh: 27 km, lesními, polními a parkovými stezkami ve čtvrtích Prahy 5
                         (Smíchov, hřeben nad Prokopským údolím, Radlice, Jinonice,
                          spodem Dalejského  údolí, Holyně, Řeporyje, Stodůlky, Motol,
                          Košíře, Radlice, Smíchov)

 

Vyznačení okruhu:

Okruh je zobrazován pomocí 77 ikon navigačních bodů na červeně vykreslované trase v navigaci Locus Map v mobilním telefonu. Nutno proto mít svůj vlastní mobil a do něj si nainstalovat před startem závodu aplikaci Locus map prostřednictvím aplikace Obchod Play. Dále je potřebné si stáhnout do mobilu trasu Kolo-běhu Prahou 5 z příslušné web stránky a naimportovat ji do navigace. Vhodné je i stáhnout si do navigace potřebné offline mapy. Podrobný postup nejen k instalaci a stahování, ale také k navádění do bodu a podél trasy pomocí navigace naleznete v návodu, viz dále.

 

Návod k použití navigace Locus Map v závodě Kolo-běh Prahou 5:  zde

 

Trasa závodu Kolo-běh Prahou 5 pro navigaci Locus Map:  zde

 

 

Cíl: Lukostřelnice, ul. Lučištníků, Praha 5

 

Ukončení závodu: v sobotu 15.9. 2018 v 15:00 hod
        (následuje případně doprovodný program pro účastníky Kolo-běhu
        v lukostřelnici Dívčí Hrady - informujte se na tel. 603 867 678 a
        v lezeckém centru SmíchOFF - informujte se na tel. 604 240 887)

 

Typ závodu:  Veřejná, sportovně rekreační akce, tj. může se jí zúčastnit kdokoliv bez nutnosti prokazování registrace ve sportovním svazu a bez nutnosti prokazování zdravotní způsobilosti. Každý je zodpovědný sám  za případné zdravotní a majetkové poškození. Rodiče zodpovídají za své přítomné nedospělé děti.

 

 

Organizátoři závodu

Ing. Stanislav Plucnara - zakladatel závodu Kolo-běh Prahou 5, iniciátor myšlenky
                                      kolo-běhu

 

Partneři závodu
Děkujeme následujícím partnerům za podporu akce Kolo-běh Prahou 5:

Partner:
Lukostřelníce Dívčí Hrady Praha, Ing. Milan Wünshe - manažer lukostřelnice

Partner:
Lezecké centrum SmíchOFF, pan Tomáš Holman - jednatel společnosti
www.lezeckecentrum.cz    smichoff@lezeckecentrum.cz

 

Náčrtek závodního okruhu

Viz samostatná kapitola Mapa závodního okruhu

 

Náčrtek občerstvovacích stanic( restaurací) na závodním okruhu

Viz samostatná kapitola Mapa občerstvovacích stanic

 

Náčrtek schránek s pokladem na závodním okruhu

Viz samostatná kapitola Mapa schránek s pokladem

 

Popis trasy závodního okruhu

Viz samostatná kapitola  Popis trasy závodního okruhu

 

Rady a tipy pro závod

Viz samostatná kapitola  Rady a tipy pro závod

 

                                                                                                        Další stránka

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Úvodní stránka | Kontakt