KOLO-BĚH

Návod jak se ve zdraví dožít ...

pokračování

1.2. Historie  kolo-běhu

 

Začátky - běh do práce

Jednou jsem musel zůstat v práci do půlnoci (neodkladná úprava programu). Po provedení úkolu jsem se chtěl nějak dopravit domů. Při příchodu  na tramvajovou zastávku jsem zjistil,  že mi před chvíli ujela tramvaj a další jede až za hodinu. Byl jsem poněkud roztrpčen a tak jsem si z trucu řekl „než bych měl mrznout a postáváním podporovat tvorbu křečových žil, tak to raději půjdu pěšky“. Vydal jsem se rychlou chůzi domů. Teprve když jsem otvíral dvéře od domu viděl jsem v dáli přijíždět tramvaj na zastávku poblíž mého bydliště. Docela jsem se zaradoval,  jak jsem „tramvajku“ pokořil. Příští den při jízdě tramvají do práce mi začala v hlavě hlodat myšlenka „proč já vlastně jezdím tramvají, když to určitě zaběhnu za tři čtvrtě hodiny (a stejně mi to trvá tramvají), udělám něco pro zdraví a navíc ušetřím na jízdném“.

Rozhodl jsem se radikálně změnit svůj životní styl. Následující ráno jsem se převlékl do sportovního a trasu do práce překonal mírným klusem.  V práci jsem se opláchl v umývárně, převlékl jsem se do pracovního oblečení  a s chutí plnil pracovní úkoly. Trasu domů jsem opět překonal mírným poklusem (joggingem).

 

Přes překážky od jízdy na kole ke kolo-běhu

Celý měsíc jsem takto v mírném poklusu kmital mezi domovem a práci a samozřejmě zpět domů k ženě a dětem. Byl jsem spokojený, že jsem zas něco udělal pro doktory.  Pojednou, když jsem se opět v poklusu vracel domů po betonovém chodníku v levných vietnamských teniskách, se mi v pravém lýtku  nad Achillovou šlachou ozvala prudká bolest. Jen s obtížemi jsem dokulhal domů. Byl jsem zdrcen. Nevzdával jsem se však. Připravil jsem si kolo a cestu do práce a zpět jsem začal pravidelně absolvovat na kole tak, že jsem zpočátku šlapal jen jednou nohou. Po třech měsících bolest v lýtku ustala. Rozhodl jsem opět zkusit do práce běhat (jen jízda na kole těch pár kilometrů do práce mě totiž vůbec energeticky nezatěžovala a nestalo by vůbec za to kolo vytahovat).  Měl jsem však obavu z obnovení zranění, proto jsem opatrně střídal běh vedle kola s jízdou na kole.  Nakonec se mi tato „střídačka“ kolo-běh zalíbila a zůstal jsem u této techniky trvale, jakož i u jinotajného názvu kolo-běh.Tato technika mi totiž umožňovala  měnit trasu do práce a zamezit tak stereotypu a po práci mi poskytovala volnost pohybu, neboť  umožňovala zaběhnout si vedle kola libovolně daleko do okolí a v případě únavy se vrátit pohodlně zpět domů jízdou na kole.

 

Důležité je být zásadový

Současně jsem  začal vědomě formulovat zdravotní zásady kolo-běhu a skutečně se jimi řídit, abych předešel dalším zraněním. Zdravotní pravidla kolo-běhu  jsou zformulována v kapitole Zásady kolo-běhu. Např. jednou z banálních zásad kolo-běhu je tato směrnice: je-li vedle cesty trávník, použijte pro běh tento trávník a kolo veďte po cestě. Je to z toho důvodu abychom běželi po měkkém podkladě a chránili si tak klouby a úpony šlach a dále snížili riziko srážky s dopravním prostředkem. Ve skutečnosti jedeme-li na kole a seskočíme-li z kola, abychom šli nebo běželi vedle kola, máme tendenci automaticky seskočit na levou stranu kola a tím se tlačit do středu vozovky, místo seskočit na pravou stranu kola  a běžet přímo po měkkém trávníku kde je to navíc bezpečnější. Tyto podvědomé návyky je nutno si neustále při kolo-běhu z důvodu ochrany zdraví uvědomovat a vědomě je korigovat.

 

Zima otestuje odhodlané

Problém nastal s nadcházející zimou. Vznikla kardinální otázka:  až přijde pravá zima koupit si tramvajenku a přestat „kolo-běhat“ nebo pokračovat v právě nastartovaném zdravém životním stylu?. Rozhodnutí jsem neustále odkládal. Jednou přes sobotu a neděli napadlo asi 20 cm sněhu a teplota poklesla na -15 °C. Rozhodl jsem se! V pondělí ráno jsem na sebe navlékl několik teplých vrstev a vyrazil do práce technikou kolo-běhu. Cesta byla sice odhrabaná od sněhu, ale kluzká a zúžená, takže hrozilo zasažení zezadu od projíždějícího auta. Musel jsem se tedy pohybovat po ještě od sněhu mnohde neodklízených chodnících. Tlačit kolo ve 20 cm vrstvě sněhu je dřina a v práci po dojezdu  proto ze mně jen řinul pot. Tehdy jsem si uvědomil základní poučku pro oblékání při provozování kolo-běhu. Nutno si obléct něco mezi  během vedle kola a jízdou na kole a raději méně, neboť při běhu vzniká problém s odvodem tepla a s následným propocením. Nebojte se, že na kole v zimě prochladnete, pokud budete včas aplikovat tuto poučku kolo-běhu: je-li ti zima při jízdě na kole, sestup s kola a zahřej se během vedle kola a naopak je-li ti horko při běhu vedle kola, nastup na kolo a ochlaď se jízdou na kole. V zimě i při -10 °C  stačí tři vrstvy: 1. vnitřní vrstva - funkční prádlo pro odvod potu, 2. vrstva - flísová souprava pro tepelnou izolaci a 3. vrstva - speciální šusťákovina pro ochranu před větrem, deštěm nebo sněhem. Exponovaná místa (především kolena a kotníky ) nutno chránit navíc selektivně bandáží přímo na tělo, aby se nemusela přidávat další celotělová vrstva. Tepelně izolační  bandáž kolena je nejdůležitější součást oděvu kolo-běžce za chladného počasí.

 

Životní styl jen pro nenáročné

Postupně jsem techniku kolo-běhu, která prvotně sloužila jen pro přesun do práce a zpět rozšířil i pro změnu životního stylu . Jakým způsobem? Původně jsem například na dojezd do vzdálenějších míst asi do 30 kilometrů (ke kamarádovi, známým, příbuzným , na chalupu atd.) používal výhradně auto. Nyní kde je to možné, používám jízdu na kole prostřídávanou během podle metodiky kolo-běhu. Zrušil jsem tramvajenku a automobil používám převážně jen pro přepravu nějakého těžkého nákladu a jiných „břemen“ jako např. ženy a dětí . Znamenalo to však i určitou změnu životních návyků.  Obšírněji je  téma životního stylu v souvislosti s kolo-během popsáno v kapitole Koloběh jako životní styl.

 

Sportovně-rekreační závod – vrchol snažení kolo-běžce

Poslední dobou se mě kolegové z práce, známí i náhodní chodci. přeptávali na obtíže při přepravování na  kole v Praze, zejména pokud mě právě přistihli při jízdě pražskými ulicemi. Především se ptají, není-li mi  v zimě zima. Skutečně není. Ale jak to stručně vysvětlit, aby tomu uvěřili.  Nakonec ve mně uzrál plán  vše to zapsat. A nejen to. Chtěl jsem všem těmto i budoucím tazatelům  poskytnout možnost vyzkoušet si  techniku kolo-běhu v praxi. Dát všem těm, kterým se již znechutila cesta do práce hromadnými prostředky či autem, impuls, jak situaci změnit. Vznikla tak myšlenka uspořádat veřejný, sportovně rekreační závod „Kolo-běh Prahou 5“ a tím ukázat potenciálním zájemcům, že i v Praze lze cestovat do práce na kole a navíc i krásnou přírodou. Prokázat, že i takřka v centru Prahy lze relaxovat jízdou na kole v obdivuhodné přírodě  Prokopsko-dalejského údolí a není nutno vyjíždět desítky nebo stovky kilometrů daleko. Bližší podrobnosti k této oblasti naleznete v kapitole Kolo-běh jako sportovně rekreační závod.

 

Buditelský novotvar kolo-běh

Slovo kolo-běh není ve Slovníku spisovného jazyka českého uvedeno. Je to samozřejmě novotvar, který je používán v různém významu a  převážně zkratkovitě zachycuje nějakou blíže nespecifikovanou kombinaci jízdy na kole a běhu. K používání tohoto novotvaru také velmi láká jeho stejné znění se slovem koloběh. Při běžném hledání termínu „kolo-běh“ na českých internetových stránkách vyhledávač google poskytl ve výsledku asi 210 000 stránek. Při pokročilém vyhledávání na pouze českých stránkách s přesnou frází „kolo-běh“ pak vyhledávač google poskytl ve výsledku asi 7 700 stránek.

 

Pořádek musí být

Orientačním prohledáváním internetových stránek jsem však  nenalezl žádnou přesnou definici pojmu kolo-běh a ani kvantifikaci vzájemného vztahu mezi jízdou na kole, během a osobou provozující  kolo-běh. Z toho důvodu přináším tuto kategorizaci pojmu kolo-běh pro sportovně-rekreační soutěže:

Nejprve je třeba rozlišovat, zda se osoba současně pohybuje  s kolem po celou dobu závodu (např.  jako je tomu v cyklokrosu). V tomto případě se jedná o kolo-běh synchronní (zkrácené označení S). Na druhé straně pokud se osoba při závodu nepohybuje současně s kolem, tj.  není s ním trvale spojena (např. první úsek jede na kole pak kolo odloží a další úsek překonává během - viz např. různé druhy duatlonů), pak se v tomto případě jedná o kolo-běh asynchronní (zkrácené označení A).

Dále je nutno diferencovat jaký daný počet  osob současně sdílí při závodě daný počet jízdních kol. Používá-li jedna osoba  při závodě jedno jízdní kolo, pak použijeme označení 1/1. Používají-li při závodě dvě osoby jedno  jízdní kolo, pak použijeme označení 2/1. Analogicky používají-li tři osoby dvě kola, pak použijeme označení 3/2. Tedy v čitateli se uvádí počet osob a ve jmenovateli počet jízdních kol jež jsou osobami během závodu sdíleny.

( Jsou vynechány úsměvné varianty jako jízda jedné osoby na dvou kolech atp.).

Dále je potřebné rozeznávat, zda jsou definovány pevné úseky ve kterých je povinnost se pohybovat bez použití kola (tj. využít běhu nebo chůze) nebo naopak jsou definovány úseky kde je nutno se přesunovat  jízdou na kole. Hovoříme v tomto případě o kolo-běhu s fixními úseky střídání (zkrácené označení F). Na druhé straně pokud nejsou stanoveny pevné úseky střídaní jedná se o kolo-běh s volnými úseky střídání (zkrácené označení V).

Například kategorie „kolo-běh S 1/1 V“ tedy označuje, že osoba se pohybuje současně s kolem, přitom tato jedna osoba používá jedno jízdní kolo a nakonec tato osoba při závodu libovolně střídá úseky jízdy na kole a běhu .

Kategorie „kolo-běh A 2/1 F“ znamená, že se osoba nepohybuje celý závod současně s kolem, dále že právě dvě osoby sdílejí jedno kolo a jsou stanoveny pevné úseky střídání jízdy na kole a běhu.

Kategorie „kolo-běh S 3/2 V“ označuje, že osoba se pohybuje současně s kolem, dále právě tři osoby sdílejí dvě jízdní kola a osoby libovolně střídají úseky jízdy na kole a běhu .

 

Moje historické milníky kolo-běhu

1. etapa:  běh  do práce a zpět

2. etapa:  jízda na kole do práce a zpět

3. etapa:  střídavá jízda na kole a běh vedle kola  do práce a zpět  -  vznik techniky
                kolo-běhu

4. etapa:  kolo-běh  do práce a zpět i v zimním období

5. etapa:  všestranné a celoroční používaní střídavé techniky jízdy na kole a běhu
                vedle kola  - vznik životního stylu kolo-běh

6. etapa:  plán seznámit veřejnost s metodou kolo-běhu

                - vznik internetové stránky kolo-běh

                - vznik veřejného, sportovně rekreačního závodu Kolo-běh Prahou 5

7. etapa:  ve hvězdách

 

                                                                                                        Další stránka

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Úvodní stránka | Kontakt