KOLO-BĚH

Návod jak se ve zdraví dožít ...

pokračování

1. Kolo-běh jako technika pohybu

 

1.1. Princip kolo-běhu

 

Základní myšlenka kolo-běhu vychází  z doporučení (mnohokrát publikovaného v lékařských studiích), že člověk by měl pro udržení svého fyzického zdraví zatížit své tělo denně aktivním pohybem po dobu alespoň  45 minut, tak aby  tepová frekvence při tomto zatížení oscilovala okolo 60% maximální tepové frekvence . Této tepové frekvenci odpovídá např. mírný poklus. Svoji maximální tepovou frekvenci (MaxTF) můžete vypočítat dle vzorce: MaxTF = 220 - věk muže nebo MaxTF  = 226-věk ženy. Například 40letý  muž má vypočtenou MaxTF = 180 tepů za minutu a doporučená frekvence pro trénink by byla 60% z MaxTF, tj. 108 tepů za minutu.

Lidé většinou toto výše uvedené doporučení uznávají. Problém je s realizací tohoto předsevzetí. Především jde o časovou náročnost. Většinou se nejedná jen o 45 minut, ale s dojezdem na vhodné sportoviště a s přípravou nutno uvažovat  o1,5 až 2  hodinách. Uvažujete-li   jako o celoročním sportu o tenise, plavání atp. pak se přidává jako problém i finanční náročnost těchto sportů.

Pomýšlíte-li  na nenáročný běh, pak jen prostý běh (většinou stejnou trasou)  po několika týdnech omrzí. Jízda na kole je sice zajímavější, ale protože pomalá jízda na kole je méně energeticky náročná než běh, nutno na kole strávit delší dobu, což je při chladném nebo mrazivém počasí problém. Z těchto hledisek se proto  nejideálnějším  jeví kombinace běhu vedle kola a jízdy na kole. Běh totiž tělo před jízdou nebo po jízdě na kole při chladném počasí rozehřeje a jízda na kole pak slouží především k překonání dlouhých vzdáleností  (např. do parku, za město) a k odpočinku po běhu. Kombinace jízdy na kole a běhu vedle kola je tak časově velmi efektivní a současně není nudná a stereotypní. Vlastní zatěžovací cyklus střídavého běhu vedle kola a jízdy na kole (realizovaný nejlépe  někde ve volné přírodě) pak řídíte nenásilně dle svých fyzických možností  a aktuálního psychického rozpoložení:

 

Intervalové schéma zatížení může být např. následující:

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem tedy aktivní pohyb běh + kolo trvá 50 minut.

 

Před prvním během je vhodné zařadit pomalu zrychlující chůzi, aby se zahřál „motor“. Po jízdě na kole je  pak nutné rovněž zařadit chůzi, neboť zejména za chladného počasí a především přežene-li  se doba jízdy na kole má člověk vůbec problém slézt s kola a rozchodit se.

 

Vlastní technika běhu či chůze vedle kola:

Při chůzi a běhu po rovině nebo s kopce držíme kolo jednou rukou za sedadlo. Pedál kliky je na straně běžícího pootočen dopředu (tj. je před běžcem). Při střídání strany obíháme kolo zezadu. Řidítka horského kola udržují přímý směr i bez držení. Jízdní kolo tak působí jako „pojízdná“ hůl a snižuje tímto způsobem zátěž na páteř a klouby. Jdeme-li nebo běžíme-li  vedle kola do prudkého kopce je optimální držet kolo jednou rukou za sedadlo a druhou rukou za řidítka. Pro střídání strany kola je vhodné počkat na rovinu, v případě nezbytí obcházet kolo opět zezadu. Techniku kolo-běhu znázorňuje následující instruktážní video.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda  kolo-běhu je prověřená – používám ji celoročně již několik let. K metodě jsem dospěl postupně a zásady zformuloval přes několik zvratů a zdravotních  zádrhelů, jak je doloženo v následující kapitole Historie kolo-běhu.

 

                                                                                           Další stránka

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Úvodní stránka | Kontakt

typ pohybu:

chůze

běh

kolo

chůze

běh

kolo

doba pohybu:

5 min

10 min

15 min

5 min

10 min

15 min