KOLO-BĚH

Návod jak se ve zdraví dožít ...

pokračování

2.2. Popis tras

 

V popisu uvádím profil tratě (stoupání, klesání, po rovině), charakter trasy (městská zástavba, park, les apod.) typ přesunu (chůze vedle kola, běh vedle kola, jízda na kole) a typ podkladu (asfaltová cesta, trávník, chodník apod.)

 

 

A1  trasa do práce - suchá (obvyklá) varianta

Tuto trasu používám pokud neprší nebo jen drobně mrholí a nespěchám do práce. Není to nejkratší cesta, ale vede hezkými a „dýchatelnými“ úseky zejména přes golfové hřiště Motol, lesem kolem kopce Vidoule a parkem Santoška.

 

1. úsek - klesání klidnou městskou zástavbou  ze sídliště  Homolka do údolí Motolského
    potoka (chůze  a běh vedle  kola po asfaltové cestě)

2. úsek - po rovině parkem v údolí Motolského potoka (jízda na kole po asfaltové stezce)

3. úsek - stoupání do kopce přes golfové hřiště Motol (chůze a běh vedle kola po trávníku
    podél cesty)

4. úsek - zvlněný, lesnatý úsek  kolem kopce Vidoule (střídavě chůze a běh vedle kola a jízda
    na kole  po asfaltové stezce nebo po listí a jehličí na kraji této asfaltové stezky)

5. úsek - klesání klidnou městskou zástavbou z Vidoule pod sídliště Košíře (jízda na kole a
   chůze vedle kola)

6. úsek - stoupání lesoparkem na sídliště Košíře (chůze vedle kola po převážně asfaltovém
    podkladu)

7. úsek - po rovině kolem hřbitova Malvazinky (jízda na kole po asfaltové stezce)

8. úsek - klesání klidnou městskou zástavbou k parku Santoška (jízda na kole po asfaltové
    cestě)

9. úsek - klesání parkem Santoška (chůze vedle kola po asfaltové cestičce)

10.úsek - po rovině rušnou městskou zástavbou  Smíchova (jízda na kole po chodníku)

 

 

A2  trasa do práce - mokrá (zkrácená) varianta

Tuto trasu používám jen pokud silně prší nebo spěchám do práce. Je to nejkratší cesta avšak vede po jedné z nejfrekventovanějších silnic v Praze – po ulici Plzeňská. Takřka celou trasu absolvuji po chodníku, naštěstí neustále s kopce. Chodníky jsou zde skoro prázdné, neboť agresivní prostředí exhalací chodce téměř vyhubilo. Pokud přece jen potkám několik  chodců, pak je plně respektuji. Snížím rychlost na jejich úroveň, jednu nohu sundám ze šlapadla kola a odrážím se jí od země a tímto způsobem opatrně mezi chodci prokličkuji.

 

1. úsek - klesání klidnou městskou zástavbou  ze sídliště Homolka do údolí Motolského
    potoka (chůze a běh vedle  kola po asfaltové cestě)

2. úsek  - táhlé klesání rušnou městskou zástavbou  od Motolského potoka až k Andělu
    na Smíchově (jízda na kole po chodníku)

3. úsek  - převážně rovinatý úsek rušnou městskou zástavbou  Smíchova (jízda na kole po chodníku)

 

 

B1  trasa z práce - suchá (obvyklá) varianta

Tuto trasu používám standardně pro návrat z práce pokud neprší nebo jen slabě mrholí. Není to nejkratší cesta, ale vede zajímavými a málo dopravně zatíženými částmi Prahy zejména přes komplex zahrad pod vrchem Petřín, dále přes Strahovský stadion a areál volného času Ladronka. Především Ladronka je vynikající veřejně přístupné  městské zařízení Prahy 6 s dlouhou osvětlenou dráhou pro in-line bruslení, s venkovními posilovacími stroji s návodem ke cvičení a pečlivě udržovanými trávníky. Navíc je zde stále živo, neboť sportující mládež se zde zdržuje až do pozdních večerních hodin.

 

1. úsek – převážně rovinatý úsek rušnou městskou zástavbou Smíchova až na náměstí
    Kinských (jízda na kole po chodníku)

2. úsek - zpočátku prudké stoupání zahradou Kinských, pak po vrstevnici přes komplex
    zahrad  pod vrchem Petřín  až ke Strahovskému klášteru (běh vedle kola po humusovém
    kraji podél parkové asfaltové stezky)

3. úsek – nejprve prudké stoupání ke Strahovskému stadiónu a pak mírné stoupání až
    ke vstupu do areálu Ladronka (chůze vedle kola a pak jízda na kole po asfaltovém
    podkladu)

4. úsek – vede po rovině s parkovou úpravou areálem Ladronka (na začátku zařazeno
    posilování na posilovacích strojích pak střídavě běh a chůze vedle kola po šotolinovém
    podkladě)

5. klesání řídkou městskou zástavbou od konce areálu Ladronka až k sídlišti Homolka (jízda
    na kole  po chodníku)

 

 

B2  trasa z práce - mokrá (zkrácená) varianta

Tuto trasu využívám jen pokud prší nebo se vracím pozdě z práce. Je to přesně stejná trasa jako „A2  trasa do práce - mokrá (zkrácená) varianta“ avšak v obráceném směru. Jak vyplývá z předchozího popisu je to velmi frekventovaná ulice, ale ve večerních hodinách se již nechá po chodníku projet.

 

 

B3  trasa z práce - volná (prodloužená) varianta

Tuto trasu mám nejraději. Po skončení práce, není-li již příliš pozdě, vyhledám na internetové mapě http://mapy.idnes.cz (obsahuje nejvíce popsaných objektů) nějaké zajímavé místo v Praze nebo v jejím okolí a toto vybrané místo pak technikou kolo-běh navštívím. Domů se pak vracím opět technikou kolo-běh nebo v případě velké vzdálenosti jen jízdou na kole nebo  případně kombinaci kolo-metro-kolo.

 

                                                                                                        Další stránka

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Úvodní stránka | Kontakt